Arcane Crypto

General meetings

Annual General Meeting May 21, 2021

The Annual General Meeting was held on Friday, 21 May 2021 at 10:00 at Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KBs premises, Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

Bulletin from the Annual General Meeting

Punkt - 13 Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2021 samt emission av teckningsoptioner och personaloptioner

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Item 14 – Resolution on adoption of Nominating Committee and instructions for the Nominating Committee

Resolution on incentive program 2021 and issue of warrants and employee stock options
Background and reasons

Proposals for election of Board of Directors and determination of fees to the members of the Board of Directors

Item 15 – Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve on issue of shares etc.

Formulär för poströstning

Postal voting form

Kallelse till årsstämma

Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning

Förslag till val av styrelseledamöter och fastställande av styrelsearvoden

Punkt 13 – Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2021 samt emission av teckningsoptioner och personaloptioner

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Terms and Conditions for Warrants / Villkor för Arcane Cryptos teckningsoptioner

Fullmaktsformulär

Notice for Annual General Meeting

Proxy form

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail