Arcane Crypto

News

Here you can find our press releases. press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane can be found in our archive. (Only available in Swedish)

Arcane avtalar om försäljning av 100% av aktierna i Trijo

Stockholm, 31 augusti 2022

Arcane Crypto ABs dotterbolag Arcane Crypto AS har ingått ett avtal om att sälja samtliga aktier i den svenska kryptobörsen Ijort Invest AB ("Trijo") till GreenMerc AB(publ).

Transaktionen beräknas slutföras under tredje kvartalet 2022 och kommer inte att ha en materiell påverkan på Arcanes resultat.

Torbjørn Bull Jenssen, VD för Arcane Crypto, säger, "Med vårt strategiska fokus på ett paneuropeiskt erbjudande för Private Wealth segmentet blir Trijo som en primärt lokal aktör mindre relevant för Arcane. Försäljningen till GreenMerc säkerställer den fortsatta driften av Trijo, vilket gynnar Trijos lojala kunder. Samtidigt bidrar det till Arcanes fortsatta fokus på vår kärnstrategi.

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc, säger, "Det känns otroligt roligt att få ta över ägandet och driften av Trijo. GreenMercs egenutvecklade likviditetsmotor och marknadsplats kommer att ge oss förutsättningar för att utveckla GreenMercs tjänst för att kunna leverera maximalt kundvärde. Trijo och GreenMerc kompletterar varandra väl och det finns ingen överlappande personal eller funktionalitet - en perfekt match helt enkelt."

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AB

E-mail: ir@arcanecrypto.no

Web: investor.arcanecrypto.se 

 

Om Arcane Crypto

Arcane Crypto utvecklar infrastrukturen och produkterna som möjliggör användandet av bitcoin och digitala tillgångar. Arcane bygger en plattform där användare kan lära sig om samt handla och investera i digitala tillgångar, allt med ett användarkonto. Vi utbildar och bygger förtroende genom att tillhandahålla marknadsledande analyser. Arcane uppnår skalbarhet genom att erbjuda en plattform med öppna API som ger tredjeparter möjlighet att utveckla och distribuera sina produkter till våra användare.

 

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: 

https://investor.arcanecrypto.se/ 

 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se.

 

Denna information är sådan insiderinformation som Arcane Crypto AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 19.50.

Filer för nedladdning
2022-11-22
Regulatory

In parallel Arcane has initiated a strategic review of its investment and venture business to exploit current market opportunities.

2022-11-08
Regulatory

Third quarter of 2022 (compared to third quarter 2021)

  • Group revenue decreased to 52,186 kSEK (81,166)
  • EBITDA amounted to -7,336 kSEK (-6,059)
  • EBIT amounted to -12,703 kSEK (-8,105)
  • The result for the period amounted to -13,290 kSEK (-7,766)
  • Earnings per share before dilution amounted to SEK -0.002 (-0.001) and after dilution to SEK -0.001 (-0.001)
2022-10-28

Arcane Crypto bjuder härmed investerare, analytiker och media till en webcastpresentation som hålls av VD Torbjørn Bull Jenssen i samband med att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022 publiceras. Webbsändningen kommer att hållas tisdagen 8 november 2022 klockan 10:00.

2022-10-28

Arcane Crypto hereby invites investors, analysts and media to a webcast presentation hosted by CEO Torbjørn Bull Jenssen in connection to the publication of the company's Interim Report for the third quarter 2022. The webcast will be held on Tuesday November 8, 2022 at 10:00 CET.

1
2
...
33
>>

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail