Arcane Crypto

News

Here you can find our press releases. press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane can be found in our archive. (Only available in Swedish)

Wifog lanserar ny app, ny websida och tekniska nyheter

I samband med handelstarten för Wifog på Nasdaq First North så lanserar Bolaget även en ny websida, www.wifog.com, och ny mobilapp med ny grafisk profil och utökad funktionalitet. Samtidigt påbörjar bolaget nu aktivt arbetet med att rekrytera nya användare.

Ny websida och app
Den nya websidan och appen har utvecklats med fokus på användarvänlighet, både vad gäller att hantera sitt abonnemang och vad gäller att reducera sin kostnad för mobilsurf, telefoni och sms. Wifog vill göra det så smidigt som möjligt för Wifog-tjänstens användare att göra marknadsundersökningar, konsumera reklam och ta del av erbjudanden från de bolag som använder Wifog-plattformen för att marknadsföra och skapa skyltfönster för sina produkter och tjänster, och på så sätt helt eller delvis finansiera sin mobilsurf-, telefoni- och sms-räkning.

- Det finns en stor efterfrågan på att få kontroll över mobilräkningen och dessutom få relevanta erbjudanden. Den nya websidan och appen gör det både lättare att tjäna in till din mobilsurf-, telefoni- och sms-förbrukning och lättare att se hur mycket du har kvar att förbruka. Hos oss får abonnenterna dessutom alltid behålla den pott man inte använt upp. Man binder sig inte heller till någon månatlig avgift, den påverkar du själv. Vi vill verkligen sätta konsumenterna i förarsätet säger företagets VD Peter Håkansson.

Kommande marknadssatsningar
Trots att Wifog under det senaste året varit sparsamma med marknadsföring så har bolaget haft en jämn tillströmning av användare. I och med lanseringen av den nya appen och web-tjänsten så kommer nu bolaget kommer nu att göra marknadssatsningar för att rekrytera nya användare i större skala och räknar med att intresset för Wifog-tjänsten kommer att öka i takt med att en bredare allmänhet får kännedom om tjänsten och dess fördelar jämfört med konkurrenternas.

Stockholm 2015-10-01

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att erbjuda mobilsurf, telefoni- och sms-tjänster genom ett simkort, som ger abonnenten möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för sitt abonnemang genom att konsumera reklam och ta del av erbjudanden från Wifogs partners samt göra marknadsundersökningar. Sedan starten i december 2013 har drygt 200 000 personer registrerat sitt intresse och företaget har idag drygt 55 000 aktiva användare. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2015-11-02

Wifog Holding AB (publ) kommer månadsvis publicera vissa nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

  • Antal användare 48 151
  • Omsättningen har ökat med 99 % sedan föregående månad
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 89 % sedan föregående månad
  • EBITDA uppgår till -1,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,9 miljoner kronor sedan föregående månad.
2015-10-21

Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har sedan börsintroduktionen den 1 oktober ökat sitt innehav i Bolaget med 12 000 aktier genom köp via Nasdaq First North. Han äger nu privat och via bolag totalt 106 063 aktier, vilket motsvarar en ägarandel på 1,66%.

2015-10-16

Med nya SwipeAd adderar Wifog ytterligare annonsytor på sin plattform. Wifogs användare kommer att kunna att få riktade budskap när de öppnar Wifogs app eller "låser upp" sin telefon och därmed öka sin telefonpott. Med bara en enkel swipe-rörelse kan användarna tacka ja eller nej till ett erbjudande från Wifogs annonsörer. SwipeAds är ett av flera steg för bolaget att öka annonsintäkterna och samtidigt förbättra användarnas möjligheter. Lanseringen sker den 21 oktober.

2015-10-14

VD och CFO har köpt aktier

2015-10-07

Sammanläggning av aktier
Extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ), numera under namnet Wifog Holding AB (publ) ("Bolaget"), beslutade den 20 augusti 2015 om minsking av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 200:1, vilket innebär att tvåhundra (200) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

2015-10-01

I samband med handelstarten för Wifog på Nasdaq First North så lanserar Bolaget även en ny websida, www.wifog.com, och ny mobilapp med ny grafisk profil och utökad funktionalitet. Samtidigt påbörjar bolaget nu aktivt arbetet med att rekrytera nya användare.

2015-09-30
  • Niklas Kvist (CTO) och Annika Englund (CMO) har lämnat sina befattningar i Bolaget.
  • Niklas och Annikas efterträdare kommer att vara Martin Litborn och Ali Saghai.
  • Detta pressmeddelande ska ses som ett tillägg till den bolagsbeskrivning som Wifog offentliggjort den 28 september 2015 ("Bolagsbeskrivningen").
<<
1
...
28
29
30
31
>>

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail